Biuro Rachunkowe Poznań PiątkowoOptymalne rozwiązania w standardzie

Obsługujemy klientów w naszym biurze, a na prośbę klienta możemy prowadzić ją w jego siedzibie. Książki podatkowe oraz wszelkie ewidencje prowadzimy komputerowo. Powierzone nam zadania traktujemy jako poufne.

Zajmujemy się obsługą księgową i kadrowo-płacową małych i średnich firm.

Zlecając swoje rozliczenia z fiskusem oraz z Zusem sprawdzonemu Biuru Rachunkowemu korzystasz na oszczędności czasu i nerwów śledząc wszystkie zmiany w zakresie podatkowym. Zatrudniając księgowego na umowę o pracę ponosisz wszystkie obciążenia z tym związane a tak Biuro Rachunkowe za określoną cenę poprowadzi wszystkie rozliczenia za Ciebie.

Comiesięczne generowanie i wysyłanie struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK
Prowadzenie księgi ewidencji przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku przychodowego
Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych dla ZUS
Prowadzenie księgi podatkowej przychodów i rozchodów KPiR
Prowadzenie księgi ewidencji sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT
Sporządzanie deklaracji podatkowych
Prowadzenie ksiąg handlowych
Rozliczenia roczne
Bilans i Sprawozdania finansowe
Ewidencja środków trwałych
Pełna obsługa księgowa
Pomoc przy zakładaniu firm

Posiadamy Licencję Ministerstwa Finansów nr 29584/02

oraz ubezpieczenie OC z PZU
W razie potrzeby odbieramy dokumenty od klientów

Godziny otwarcia biura dopasowujemy do indywidualnych potrzeb klientów – obsługujemy klientów w naszym biurze, a na prośbę klienta możemy prowadzić ją w jego siedzibie. Książki podatkowe oraz wszelkie ewidencje prowadzimy komputerowo. Powierzone nam zadania traktujemy jako poufne.

Dla firm

Nasze usługi rachunkowo-księgowe dedykujemy firmom, grupom kapitałowym, spółkom, firmom rodzinnym, sektorowi MŚP oraz przedsiębiorcom, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Dla instytucji

Obsługujemy instytucje, które prowadzą działania biznesowe w Polsce. Nasza oferta łączy skuteczne usługi księgowo-rachunkowe, reprezentację oraz bieżącą obsługę.

Dla Klientów Indywidualnych

Nasze kompleksowe usługi dopełniamy profesjonalnym wsparciem księgowo-rachunkowym dla Klientów Indywidualnych, którzy potrzebują skutecznej obsługi księgowej.

Czym Zajmuje się Biuro Rachunkowe

  • Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą sama nie czuje się na siłach prowadzić swoje rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUSem , może zlecić to biuru rachunkowemu.
  • Należy powiadomić w ciągu 7 dni właściwy urząd skarbowy o zawarciu umowy z biurem podając jego nazwę, adres i miejsce przechowywania ksiąg i ewidencji.
  • Właścicielowi lub pracownikowi biura można udzielić imiennego pełnomocnictwa do podpisywania informacji i deklaracji podatkowych. O tym też należy powiadomić Urząd Skarbowy.
  • Księgi może prowadzić osoba posiadająca licencję Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Licencjonowane Biuro Rachunkowe Balta w Poznaniu

Licencjonowane Biuro Rachunkowe obowiązkowo musi być ubezpieczone od błędów w sztuce, czyli błędów merytorycznych.

Wsparcie praktyczne i merytoryczne

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne oraz spółki osobowe jawne i partnerskie, o ile ich ubiegłoroczny dochód ze  sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych ( netto) nie przekroczył równowartości kwoty 1 200 000 ero zobowiązane są co do zasady do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, z prawem wyboru metody opodatkowania progresywnego ( wg skali podatkowej) lub liniowego.

Prowadzenie rozliczeń

Biuro Rachunkowe prowadzi wszystkie tego typu rozliczenia, ewidencje, KPiR , ewidencje dla potrzeb podatku Vat, ewidencje wyposażenia i środków trwałych. Prowadzi również rozliczenia z pracownikami. Sporządza listy płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jak i umów cywilnoprawnych.

Przekazanie obowiązków

Biuro Rachunkowe prowadzi zapisy w Księgach na podstawie dokumentów otrzymanych od podatnika raz w miesiącu ( może być częściej) . Na prośbę podatnika księgi mogą być prowadzone w jego siedzibie lub biuro odbiera dokumenty we własnym zakresie.

Spokój i Bezpieczeństwo

Korzystanie z usług Biura Rachunkowego umożliwi skupienie się na swojej działalności bez dodatkowych nerwów i straty czasu potrzebnego do rozliczeń z fiskusem.

Pomoc w rozpoczęciu działalności

Podatnicy, jeżeli ubiegłoroczny przychód nie przekroczył 150 000 euro  lub gdy rozpoczynają swoją działalność, zamiast księgi mogą wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, albo kartą podatkową.

ZUS

Biuro Rachunkowe sporządza  w imieniu podatnika deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe dostarczane  do ZUS.

Zapraszamy do współpracy!